Tenisový klub Žilina Vás víta
             Počet návštev:

 

Ponuka
Udalosti
Cesta k nám
Dokumenty
Výbor TK
Kontakt

Výročná členská schôdza TK Žilina 2014

Výročná členská schôdza TK Žilina sa konala v stredu dňa 09. apríla 2014 o 18:00 hod v Pizzerii Vulcano na tenisových dvorcoch

PROGRAM:

  1. Otvorenie, odsúhlasenie resp. doplnenie programu.
  2. Voľba komisií.
  3. Správa o činnosti TK za rok 2013.
  4. Správa o hospodárení a plnení rozpočtu za rok 2013.
  5. Správa revíznej komisie.
  6. Návrh programu športovej činnosti TK na rok 2014.
  7. Návrh rozpočtu na rok 2014
  8. Diskusia – rôzne
  9. Návrh a schválenie uznesenia z VČS TK.
  10. Záver.

2% z daní

Aj tohto roku Vás prosíme o podporu cez poukázanie 2% z Vašich daní na podporu mládežníckeho tenisu. Formuláre nájdete na

 Online rezervácie tenisových dvorcov

Tenisový klub zavádza od 27.07.2009 možnosť online rezervácie tenisových dvorcov. Hracie poplatky ostávajú v platnosti. Členovia TK, ktorý majú zaplatený celoročný poplatok alebo zakúpenú permanentku sa musia pred rezerváciou zaregistrovať, aby im bolo možné nastaviť znížené hracie poplatky.


Live Video dostupné len cez Internet Explorer s povoleným nepodpísaných ActiveX.

 
 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Horník -SEHAS
Servis Hasiacich Prístrojov
+421 904 390 204
 
Eberhard Daubner -EbiDa
revízne skúšky a revízie
zdvíhacích zariadení
+421 905 792 228
 

    

 

 

Send mail to j.petras@petrasoft.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2006 Tenisový klub Žilina
Last modified: 08-10-2012 13:37:28